Razvoj projekata OIE

Otvaranje energetskog tržišta obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji usko je povezano s otvaranjem energetskog tržišta i uvođenja sustava odobrenja za izgradnju novih proizvođača u cjelini. U cilju da se osiguraju uvjeti za poduzetničku inicijativu na osnovi prepoznatog poslovnog interesa, izgradnja novih postrojenja prepuštena je tržištu i odlukama pojedinih sudionika, a za to je nužno izgrađen sustav objektivnih, razvidnih, nepristranih i unaprijed javno obznanjenih kriterija te sustav pripadnih odobrenja za energetske subjekte koji se žele baviti proizvodnjom energije. Identifikacija projekata, priprema gradnje i realizacija postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju stoga treba biti slobodan izbor energetskog subjekta koji zadovoljava propisane uvjete, kako to određuje i Zakon o tržištu električne energije.

Informacijama kroz slijedeće korake pruža se pomoć nositeljima projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj (developerima, investitorima) kako bi se lakše probili kroz relativno zahtjevnu proceduru razvoja projekata OIE: