Komponenta A

Komponenta (A) Projekta OIE odnosi se na potporu razvoju tržišta, odnosno potporu tržišnom okviru i ostalim tržišnim uvjetima za razvoj obnovljivih izvora energije. Potpora se ostvaruje kroz omogućavanje tehničke podrške (savjetničkih usluga i školovanja) dionicima tržišta kao što su:
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)
 • Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)
 • Hrvatski operator tržišta energije (HROTE)
 • Operator prijenosnog sustava (HEP OPS)
 • Operator distribucijskog sustava (HEP ODS)
 Rezultati savjetničkih usluga omogućuju dionicima podršku u
 • Provedbi politike
 • Uspostavi i provedbi administrativnih procedura
 • Pripremi legislative
 • Tehničkim aspektima
 U razdoblju trajanja projekta ostvarene su slijedeće savjetničke usluge kao potpora razvoju tržišta:
 
 • Podrška MINGORP-u: Tehnička podrška za autorizaciju projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te razvoj Registra projekata i povlaštenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
 • Podrška MINGORP-u: Pravna podrška za autorizaciju projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te razvoj Registra projekata i povlaštenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
 • Podrška MINGORP-u: Tehnička podrška u nadogradnji Registra projekata i povlaštenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
 • Podrška MINGORP-u: Potpora izradi pravne regulative za proizvodnju toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora.
 • Podrška MINGORP-u: Tehnička podrška u nadogradnji Registra projekata i povlaštenih proizvođača za projekte proizvodnje toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora.
 • Podrška MINGORP-u: Revizija tarifnog sustava obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
 • Podrška MINGORP-u: Pravna podrška u reviziji podzakonskih akata OIEiK i provođenju administrativnih procedura.
 • Podrška MINGORP-u: Razvoj politike i mjera za povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i ostvarenje dugoročnih obvezujućih ciljeva.
 • Podrška HROTE-u: Podrška razvoju sustava jamstva podrijetla električne energije.
 • Podrška OPS-u: Razvoju software-a za predviđanje proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana priključenih na elektroenergetski sustav.
 • Podrška OPS-u: Revizija „Dodatnih tehničkih uvjeta za priključenje vjetroelektrana i rad na prijenosnoj mreži“, te razvoj software-a za predviđanje, u ultra-kratkom vremenu, proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana priključenih na elektroenergetski sustav.
 • Podrška ODS-u: Detaljna razrada tehničkih uvjeta za priključenje vjetroelektrana na distribucijski sustav, kao i mjere za siguran rad, pogon i eksploataciju vjetroelektrana unutar distribucijskog sustava (tzv. „wind code“).
 • Podrška svima: Pružanje savjetničkih usluga za potporu razvoju učinkovitijeg procesa ishođenja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije.