Komponenta B

Komponenta (B) Projekta OIE odnosi se na pripremu pojedinih projekata i ima kao primarni cilj osigurati niz dobro pripremljenih i bankarski isplativih projekata, kroz usluge identifikacije i savjetovanja te direktnu financijsku potporu za razvojni kapital.
 
B1. Podrška pripremi projekata
 
Podrška pripremi projekata se usredotočila na potporu nositeljima razvoja (developerima), pružanjem savjeta i znanja o financiranju, dozvolama, studijama izvedivosti i ostalim razvojnim aktivnostima. Ova je komponenta koordinirana s MINGORP, a uspješna provedba rezultira s  povećanim i poboljšanim tijekom projekata obnovljivih izvora energije prijavljenih u Registar. U tu svrhu, pri MINGORP, unutar Uprave za energetiku u Odjelu za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost osnovano je:
 Također, pružena je potpora savjetništvu kroz savjetničku uslugu:
B2. Krediti za pripremu projekata OIE
 
Krediti za pripremu projekata OIE (tzv. Contingent Loan Facility - CLF) namijenjeni su za pripremu projektne dokumentacije i studije izvodljivosti u ranoj fazi razvoja nekog projekta OIE, što znači izradu potrebne pripremne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola temeljem kojih je moguća daljnja implementacija svakog pojedinog projekta.
 
Krediti su odobravani putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uz suradnju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a kroz kreditni Program za pripremu projekata OIE. Navedenim kreditima financiralo se do 50% ukupnih prihvatljivih troškova projektne dokumentacije. Kamatna stopa kredita iznosila je 4% godišnje, a povrat kredita je jednokratan, 12 mjeseci nakon isteka roka korištenja od 3 godine.
Za navedena kredite utrošena su sva raspoloživa sredstva iz Darovnice Svjetske banke (2 mil USD) te je sklopljeno 15 ugovora o kreditiranju za različite vrste OIE:
 
 
  Kogeneracija na biomasu
 
 5 projekata
 
  Bioplinska postrojenja
 
 6 projekata
 
  Vjetroelektrane
 
 4 projekta