Projekt OIE

Projekt obnovljivih izvora energije - Darovnica GEF/IBRD TF 054973
 
Uvod
 
Republici Hrvatskoj je sredinom 2005. godine odobrena Darovnica Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša (GEF) odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) kao provedbene agencije GEF-a, za financiranje provedbe Projekta obnovljivih izvora energije (GEF/IBRD-TF054973).
 
Osnovni cilj Projekta OIE jest podrška razvoju ekonomski i ekološki održivog tržišta obnovljivih izvora energije. Razvoj ovog tržišta učiniti će hrvatsko gospodarstvo manje ovisnim o uvozu električne energije i fosilnih goriva, te doprinijeti smanjenju sveukupne emisije stakleničkih plinova. Također, razvoj tržišta će u dugoročnom smislu dovesti do kreiranja povoljne klime za privatne investicije u obnovljive izvore energije i do povećanja korištenja domaće opreme i usluga, a što u konačnici znači razvoj domaće industrije i povećanje zaposlenosti. Predviđeno trajanje projekta je do 31.05.2010. godine.
 
  • Uredba o objavi Ugovora o Darovnici Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnovljivih izvora energije, Narodne Novine, Međunarodne novine br. 4/2006
 
 
Sudionici
 
Institucije Republike Hrvatske uključene u realizaciju Darovnice za provedbu Projekta obnovljivih izvora energije su:
 
 
Kratki opis
 
Projekt obnovljivih izvora energije ima dvije specifične provedbene komponente:
  1. Komponenta (A) razvoja tržišta: Pružanje konkretne pomoći odnosno podrške institucijama RH koje su uključene u provedbu projekta odnosno razvoj energetskog tržišta u RH (Agencija (HERA), Operator tržišta (HROTE), itd.), kroz određeni broj definiranih paketa savjetodavnih/tehničkih usluga putem angažiranja odgovarajućih konzultantskih resursa.
  2. Komponenta (B) pripreme pojedinih projekata obnovljivih izvora energije sastoji se od:
    • savjetodavne pomoći (know-how) svim sudionicima vezanim uz razvojne aktivnosti (financiranje, dozvole, studije izvodljivosti, zaštita okoliša i ostalo) na pripremi i provođenju konkretnih pojedinih projekata izgradnje objekata obnovljivih izvora energije,
    • i davanja kreditnih sredstava (tzv. CLF – Contingent Loan Facility) za pripremu kvalificiranih pojedinih projekata u ranoj fazi, što znači izradu potrebne pripremne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola temeljem kojih je moguća daljnja implementacija svakog pojedinog projekta.