Korisne adrese

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Republike Austrije 20
 
Uredi županija nadležni za prostorno planiranje i graditeljstvo
 
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Trg Stjepana Radića 1/I, Zagreb
 
Bjelovarsko - bilogorska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu
Ante Starčevića 8, Bjelovar
 
Brodsko - posavska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Trg pobjede bb, Slavonski Brod
 
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik
 
Istarska županija
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
Sergijevaca 2 (nova adresa), p.p. 198, Pula
 
Karlovačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša
Križanićeva 11, Karlovac
 
Koprivničko - križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Nemčićeva 5, Koprivnica
 
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Magistratska ulica 1, Krapina
 
Ličko–senjska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo
Ulica dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
 
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ruđera Boškovića 2, Čakovec
 
Osječko - baranjska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Europske avenije 11, Osijek
 
Požeško - slavonska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Županijska 11, Požega
 
Primorsko - goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Riva 10/1, Rijeka
 
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Stjepana i Antuna Radića 30, Sisak
 
Splitsko - dalmatinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje
Vukovarska 1, Split
 
Šibensko - kninska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Kralja Zvonimira 16, Šibenik
 
Varaždinska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Franjevački trg 7, Varaždin
 
Virovitičko-podravska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
 
Vukovarsko-Srijemska županija
Zavod za prostorno uređenje
Županijska 9, Vukovar
 
Zadarska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
B. Petranovića 8, Zadar
 
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ulica grada Vukovara 72/III, Zagreb
 
 
Uredi velikih gradova i gradova sjedišta županija nadležni za prostorno planiranje i graditeljstvo
 
Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Trg Eugena Kvaternika 2
 
Čakovec
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Kralja Tomislava 15
 
Dubrovnik
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Zeljarica 3
 
Gospić
Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Budačka 55
 
Karlovac
Upravni odjel za prostorno planiranje i graditeljstvo
Ivana Banjavčića 11
 
Koprivnica
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Zrinski trg 1/1
 
Krapina
Jedinstveni upravni odjel
Magistratska 30
 
Osijek
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Šetalište kardinala Franje Šepera 12, prvi kat
 
Pazin
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
 
Požega
Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i gospodarenje
Trg svetog Trojstva 1
 
Pula
Upravni odjel za prostorno uređenje
Forum 2
 
Rijeka
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
Trpimirova 2/II (Riječki neboder)
 
Samobor
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Zagorska 41
 
 
Sisak
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Rimska 26
 
Slavonski Brod
Služba za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja
Vukovarska 1
 
Split
Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Obala kneza Branimira 17
 
Šibenik
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju
Petra Grubišića 1
 
Varaždin
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Trg kralja Tomislava 1
 
Velika Gorica
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Trg kralja Tomislava 34, kat II
 
Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Bana Jelačića 1
 
Virovitica
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Trg Ljudevita Patačića 1
 
Vukovar
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i uređenje grada
Dr. Franje Tuđmana 1
 
Zadar
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Brne Krnarutića 13
 
 
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14;
 
 
Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb, Miramarska 23;
 
 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37;
 
 
Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj
Središnji državni ured za upravljanje imovinom RH 
Državna geodetska uprava (katastar) 
Zemljišno-knjižni sudovi (zemljišne knjige)