OIEiK - Obnovljivi izvori energije i kogeneracija

Korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09), zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, osobito u pogledu:
  • dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata,
  • učinkovitog korištenja energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš,
  • otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici,
  • poticanja razvoja novih tehnologija i domaćeg gospodarstva u cjelini,
  • diverzifikacije proizvodnje energije i sigurnosti opskrbe
 Osnovne informacije o vrstama, potencijalima i tehnologijama obnovljivih izvora energije prikazane su u slijedećim prezentacijama:
   
U svrhu ostvarivanja interesa razvoja OIE u Republici Hrvatskoj proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije obuhvaćena je sustavom poticanja putem povlaštenih otkupnih cijena (tzv. „feed in“ tarifni sustav) proizvedene električne energije. Takvi sustavi zasnovani na zajamčenim tarifama široko su rasprostranjeni u Europi zbog svoje jednostavnosti i upravljivosti te do sada postoji prilično iskustvo u njihovoj primjeni. Proizvođači energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije dobivaju fiksnu zajamčenu tarifu tijekom određenog perioda, a inkrementalne troškove (razliku između stvarnih troškova u postrojenjima koja koriste obnovljivi izvori i tržišne cijene energije) pokrivaju svi kupci električne energije. Ovakvi sustavi poticanja, jednostavni za administriranje, doveli su do osjetnog rasta korištenja obnovljivih izvora u pojedinim zemljama.
 
Definiranjem tarifnog sustava i procedure stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno donošenjem paketa podzakonskih akata za obnovljive izvore energijedefinirani su osnovni preduvjeti za realan razvoj projekata OIE.